Säkerhet

Utformad med fokus på säkerhet

BetterNow lagrar personlig information på BetterNow och vidtar därför lämpliga åtgärder för att säkra den informationen. Dessa innefattar:

 • Kryptering av all information som överförs mellan dina datorer och våra datorer, på samma sätt som t.ex. banker använder för att skydda deras kunders kontoinformation.
 • Följa branschstandard för att säkra våra system. Dessa innefattar att rutinmässigt uppdatera programvaran som är installerad på våra system, fysiskt skydda åtkomst till dem, begränsa åtkomst via lösenord och tvåfaktorautentisering, kryptera vilande data och andra tekniska motåtgärder.
 • Loggföra och övervaka åtkomst till personuppgifter för att snabbt kunna agera vid obehöriga försök till att komma åt eller ta bort data.
 • Säkerställa att all data kontinuerligt säkerhetskopieras för att säkerställa att data inte går förlorade.
 • Begränsa åtkomst till dina uppgifter till våra anställda och partners i tredjepart som behöver åtkomst för att tillhandahålla tjänsten till dig.
 • Anställa yrkespersoner som är medvetna om säkerhetsproblem, både internt och som externa konsulter.
 • Obligatorisk användning av tvåfaktorautentisering för alla som administrerar ett välgörenhetskonto.
 • Alla anställda är utbildade i säkerhetsriktlinjer, potentiella risker och hur man upptäcker misstänkt beteende.
 • Alla bärbara datorer och mobiltelefoner är säkrade och anställda följer strikta riktlinjer för att säkerställa säkerheten för uppgifter, även om en enhet tappas bort eller blir stulen.
 • Personuppgifter lagras endast på våra system som är utformade och avsedda för lagring. BetterNow tillåter inte tryckning av något material eller data på papper.
 • Fortlöpande ny bedömning av dessa åtgärder och utvärdering av våra säkerhetsprocedurer.

Kontakta oss för mer information

Om du har några frågor om våra säkerhetsåtgärder eller om de är tillräckliga för din tänkta användning av BetterNow, mejla oss på support@betternow.org. Vi har mer teknisk information tillgänglig för kunder som önskar det.

Säkerhetsforskare

BetterNow är tacksam för bidragen till programvarusäkerhet som ges av forskare i vår bransch. Om du tror att du har upptäckt en säkerhetsrisk hos BetterNow, kontakta oss direkt på security@betternow.org. Du är välkommen att använda vår PGP-nyckel.

BetterNow skulle vilja tacka följande personer för att ha meddelat oss om säkerhetsproblem och gett oss gott om tid för att åtgärda detta.